Image

12 หน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชี

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชี ที่จะเข้ามาคลี่คลายเรื่องบัญชีและภาษี

ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือเรียกสั้นๆ ว่า CPA เป็นตำแหน่งของนักบัญชีที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นใบอนุญาตที่มอบให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี มีอำนาจในการเซ็นผ่านการตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่างๆ ที่ทำการว่าจ้าง แล้วหน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชีจะมีอะไรมากกว่านั้นไหม วันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณได้หายสงสัยกัน 

งานหลักงานสำคัญของผู้ตรวจสอบบัญชี 

หนึ่งในงานหลักที่ CPA ต้องทำคือการตรวจสอบบัญชีการเงินของลูกค้าที่มาว่าจ้างได้อย่างแม่นยำ และออกความคิดเห็นของงบประมาณต่างๆ โดยทั่วไปผู้ตรวจสอบบัญชีจะถูกจัดเป็นบุคคลที่สาม ไม่ได้ทำงานในองค์กรของลูกค้า มีความเป็นกลาง ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และประเมินผลงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร โดยผู้ตรวจสอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าผ่านเกณฑ์ต่างๆ หรือไม่ ถ้าเห็นว่างบประมาณของบริษัทลูกค้าผ่านก็เซ็นรับรอง แต่ถ้าไม่ผ่านก็ส่งเอกสารไปเพื่อให้ลูกค้านำกลับไปปรับปรุงแก้ไข เป็นอันเสร็จงานหลัก แต่ยังไม่จบแค่นั้น เพราะรายละเอียดการทำงานของผู้ตรวจสอบบัญชียังมีอีก

12 หน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชี

1.ตรวจสอบบันทึกทางการเงินของบริษัทผู้ว่าจ้าง

2.ดูแลงบประมาณของบริษัทผู้ว่าจ้าง

3.ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน เตรียมพร้อมในการรับมือการตรวจสอบของรัฐบาล จัดการภาษี 

4.แนะนำวิธีการที่จะทำให้บริษัทของผู้ว่าจ้างประหยัดงบมากที่สุด 

5.ตรวจสอบในเรื่องภาษี ว่าบริษัทของผู้ว่าจ้างมีการชำระภาษีที่ตรงเวลาหรือไม่ 

  1. ตรวจสอบบัญชี มองหาข้อผิดพลาดข้อมูลที่ผิด 

7.รายงานข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร

8.สร้างและวิเคราะห์งบประมาณที่ตั้งไว้

10.ให้คำแนะนำด้านการจัดการด้านภาษี 

11.ดูแลบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ของบริษัทผู้ว่าจ้าง

12.มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ การป้องกันการฉ้อโกง และการพัฒนางบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด 

สิ่งที่ผู้ตรวจสอบบัญชีทำนอกเหนือจากงานหลัก

1.วางแผนการตรวจสอบบัญชี ว่าลูกค้ามีข้อมูลอะไรที่สำคัญบ้าง มีจุดตรงไหนน่าสนใจที่ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องลงรายละเอียดเป็นพิเศษ และจะทำการตรวจสอบอย่างไร

2.ผู้ตรวจสอบบัญชีควรทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าก่อนว่าคืออะไร มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์อย่างไร ศึกษาถึงรายละเอียดงานเบื้องต้นให้ชัดเจน

3.รับมอบหมายงานจากผู้บริหารว่าจะได้ตรวจสอบบัญชีในธุรกิจใดขององค์กร (ในกรณีที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบริษัทในเครือมากกว่า 1 บริษัท)

4.ศึกษาขั้นตอนการทำงานของลูกค้า เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน เพราะแต่ละองค์กรที่จะเข้าไปตรวจสอบนั้นมีความหลากหลายในการบริหารงาน ยิ่งหากองค์กรของลูกค้าทำงานเป็นระบบมีความน่าเชื่อถือ ก็ช่วยให้การตรวจสอบทำได้ง่ายขึ้น 

ซึ่งหน้าที่หลักๆ ของผู้ตรวจสอบบัญชีคงหนีไม่พ้นการตรวจสอบเรื่องงบการเงิน การบัญชีของบริษัทผู้ว่าจ้าง หากไม่มีผู้ตรวจสอบบัญชี หลายๆ องค์กรคงต้องปวดหัวอย่างแน่นอน เพราะการที่องค์กรของคุณได้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ มีฝีมือดี จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถวางแผนงบประมาณต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด แถมยังขอคำปรึกษาเรื่องภาษีได้อีกด้วย